Psychiatrisch Patiëntenrecht Wvggz en Wzd (voorheen BOPZ)

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden (voorheen Wet BOPZ).

De Wvggz gaat over het geven van verplichte zorg voor mensen met een psychische stoornis, die zorg nodig hebben, maar deze zorg niet willen.  Die zorg bestaat uit (ambulant) behandelen en begeleiden. Soms is een tijdelijke verplichte opname in een kliniek noodzakelijk.  De rechter beslist hierover.

De Wzd  gaat over het geven van verplichte zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie) of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet (meer) kunnen uiten beter beschermd worden. De rechter beslist hierover.

Als er een verzoek bij de rechter ligt voor deze onvrijwillige zorg krijgt , wordt aan  betrokkene een  advocaat toegewezen, die gespecialiseerd is in het psychiatrisch patiëntenrecht. Deze advocaat geeft gratis advies en juridische bijstand.