Mediation: Grensoverschrijdend gedrag

Voor slachtoffers

Ik verleen juridische bijstand aan slachtoffers, die een klacht willen indienen inzake seksueel misbruik, gepleegd door mensen in dienst van de  Rooms Katholieke Kerk (RKK). Het kan een klacht zijn tegen een aangeklaagde, die in leven is of al overleden is. Meer nog dan bij andere zaken staat hier het verhaal van u centraal. Vaak letterlijk, omdat de aangeklaagde soms niet te achterhalen is of overleden.

Delicaat gebied

Wat mij opvalt is dat u dit seksueel misbruik  niet of soms slechts aan één ander heeft verteld. Ik ervaar dat het moed van u vraagt om nu – soms na vijftig jaar zwijgen – uw verhaal met mij te delen. Dit terwijl u vaak uw hele leven dagelijks de gevolgen van het seksueel misbruik met u meedraagt.

Ik als uw juridisch adviseur

Als juridisch adviseur ben ik aangesloten bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. U kunt mij als juridisch adviseur toegewezen krijgen door het Meldpunt. U kunt dit ook rechtstreeks verzoeken aan het Meldpunt. De kosten voortvloeiend uit mijn werkzaamheden voor u worden volledig vergoed door het Meldpunt. Ik kan onafhankelijk voor u aan de slag gaan, want mijn werkzaamheden als juridisch adviseur – verricht ik in mijn hoedanigheid van advocaat, waarmee ik val onder de gedragsregels voor de advocatuur.

Nadere informatie

Voor nadere informatie verwijs ik u naar het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK te Utrecht.