Advocatuur : Klachtrecht en Tuchtrecht

“EEN CONFLICT OVERKOMT U EN UW OPLOSSING KIEST U”

Mevrouw mr. Michaëla B.M. Kaaij verleent rechtsbijstand aan advocaten in een klachtenprocedure bij de Deken en in een tuchtrechtelijke procedure bij de Raad van Discipline / het Hof van Discipline.

Mevrouw mr. Michaëla B.M. Kaaij verleent rechtsbijstand aan MfN-registermediators in een klachtenprocedure bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) of de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM).

Mevrouw mr. Michaëla B.M. Kaaij is aangesloten bij de Orde van Advocaten en de Mediators Federatie Nederland. Tevens zij lid van de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina.