Algemene mediationinformatie

Mediationovereenkomst

Als u kiest voor mediation dan zal bij aanvang van de 1e bijeenkomst een mediationovereenkomst door de deelnemers worden ondertekend. Deze overeenkomst krijgt u vóór de 1e bijeenkomst toegestuurd, zodat u dit thuis rustig kunt doorlezen.  In uitzonderlijke gevallen zal dit op kantoor plaatsvinden.

Op kantoor nemen we de overeenkomst samen ook nog door en dan vindt de ondertekening plaats. Pas als de overeenkomst is ondertekend, start de 1e bijeenkomst. Die 1e bijeenkomst kan ook bestaan uit aparte intakegesprekken met de deelnemers van de mediation. Dit hangt af van de aard van het conflict en het gedrag van de deelnemers. Als mediator neem ik uiteindelijk hierover de beslissing.

MfN-reglement en MfN-gedragsregels

In de mediationovereenkomst  wordt onder meer  verwezen naar het MfN-reglement en MfN-gedragsregels om het mediationtraject , zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding, onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen. Daarnaast zijn de privacyverklaring MfN-register en de algemene voorwaarden van kantoor van toepassing. U kunt dit terugvinden op de website van kantoor onder de desbetreffende knop.