Mediation: Business

“EEN CONFLICT OVERKOMT U EN UW OPLOSSING KIEST U”

Wie zit hier nu op te wachten?

Verbinding van professionals aan gemeenschappelijke doelen en ambities kan iets bijzonders opleveren. Maar kan ook ten koste gaan van de autonomie en tot afhankelijkheid leiden. Zeker nu de business onder druk staat door innovaties, concurrentie, reorganisaties en hoge werklast.

Dit heeft effect op de professional zelf en de samenwerkingsverbanden binnen en buiten de onderneming. Gezamenlijk belang en individueel belang kunnen hierdoor behoorlijk strijdig aan elkaar zijn. Ingeval dit niet tijdig wordt gesignaleerd of doorsukkelt, kunnen kleine en grote conflicten ontstaan met grote gevolgen.

Wat is hieraan te doen?

Door tijd te nemen voor uzelf en voor elkaar ondanks gebrek aan tijd. Heldere communicatie en tot inzicht komen wat de belemmeringen en de kansen zijn. Overzicht krijgen door het opnieuw benoemen van het gezamenlijk doel en gezamenlijke ambities gekoppeld aan ieders eigen doel, eigen belang en ambitie. Dit kan u vrij maken en doen inzien hoe u met elkaar of juist zonder elkaar verder wilt zonder dramatische gevolgen voor u, de organisatie en samenwerkingsverbanden .

Wat kan ik als MfN-registermediator voor u doen?

Ik kan u in dit proces begeleiden, ondersteunen en uitdagen. Mijn professionaliteit, onafhankelijk en onpartijdigheid staan voorop.