Mediation:strafrecht

Wat is mediation in strafzaken?

Mediation in strafzaken is een vorm van herstelrecht. Mediation in strafzaken vindt plaats tijdens de strafrechtprocedure. De wettelijke grondslag hiervoor ligt in  artikel 51 h van het Wetboek van Strafvordering.  Deze mediation richt zich daarbij op delicten waarbij strafrechtelijke vervolging door het OM wordt overwogen of reeds is ingezet en in de strafzaak nog geen (onherroepelijke) beslissing over de afdoening van de zaak is genomen.

Hoe start deze mediation in strafzaken en wat zijn de kosten?

De mediation gaat van start onder begeleiding van twee ervaren MfN-registermediators met specialisatie strafmediation.  Na verwijzing – het Mediationbureau van de rechtbank –  en nadat een mediationovereenkomst is ondertekend.  Mevrouw mr. Michaëla B.M. Kaaij is zo’n strafrechtmediator en zij werkt samen met andere strafrechtmediators. De mediation is voor verdachten en slachtoffers kosteloos.

Wat betekent mediation in strafzaken voor het slachtoffer?

Het slachtoffer krijgt de kans geboden om erkenning te verkrijgen van wat hem is overkomen, de mogelijkheid om vragen beantwoord te krijgen en invloed te hebben in de wijze van schadeafwikkeling en op de strafrechtelijke afhandeling. Hierdoor wordt bijgedragen aan verwerkingsproces van het slachtoffer.

Wat betekent deze mediation in strafzaken voor de verdachte?

De verdachte wordt verantwoordelijk gehouden voor zijn eigen gedrag. De verdachte krijgt inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen daarvan en hopelijk wordt hiermee recidive (herhaling) voorkomen. Ook krijgt de verdachte de mogelijkheid om spijt te betuigen en bij te dragen aan het herstel van de gevolgen van zijn handelen.

Wat gebeurt er met de uitkomst van de mediation in strafzaken?

Het resultaat van de mediation kan van invloed zijn op de uitkomst van de procedure, zoals de beslissing over het wel of niet seponeren van de zaak, het bijstellen van de geëiste strafmaat, of meespelen in de uiteindelijke beslissing van de rechter. Let wel: er blijft ruimte over voor bestraffing door de officier van justitie of de rechter.