Advocatuur: Klacht- en tuchtrecht

Klacht- en tuchtrecht

Als advocaat verleen ik rechtsbijstand aan advocaten en mediators die een klacht krijgen. Ik ben aangesloten bij de Orde van Advocaten en de Mediators Federatie Nederland. 

Wanneer over u als advocaat of als mediator  een klacht wordt ingediend, komt u in een belastende procedure terecht. Door zelf het onderwerp te zijn van de klacht, vertroebelt uw eigen blik. Het is dan ook raadzaam om vroegtijdig juridische bijstand in te schakelen. Met deskundige begeleiding kan de klacht geanalyseerd worden en de alternatieven voor het verweer worden besproken.  Als advocaat of mediator kunt u hierbij denken aan mediation, conflictbemiddeling, herstelrecht en/of een verbetertraject met een coach en over hoe in de toekomst een klacht voorkomen kan worden.

U kunt mij als uw advocaat of coach inschakelen. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten Disciplina en ik ben als coach verbonden aan Honig Coaching te Utrecht. Wilt u kiezen voor mediation dan kunt u mij als MfN-registermediator voorstellen.

In deze klacht- en tuchtzaken kies ik er altijd voor om mediation te doen met een collega- mediator uit mijn netwerk.