Over Michaëla Kaaij

Over mij Michaëla Kaaij

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam als advocaat. Tevens ben ik MfN-registermediator, coach en vertrouwenspersoon. Mijn uitgebreide ervaring in verschillende functies stelt mij in staat mijn focus te behouden op een menswaardige, rechtvaardige en vreedzame samenleving. Met mijn scherpe blik, no-nonsens benadering en praktische en humorvolle aanpak, oefen ik mijn praktijk nog steeds met veel werkplezier uit.

Sociaal advocaat en ondernemer sinds 1986
De eerste 13 jaar heb ik als advocaat – mede oprichter en partner-  gewerkt bij het Advokatenkollektief Lelystad. Na mijn verhuizing in 1999 naar het Rijk van Nijmegen werd Kaaij Advocaten te Nijmegen geboren. Samen met mijn man heb ik vol enthousiasme en passie voor het recht de advocatenpraktijk voortgezet. Na zijn vertrek uit de advocatuur kreeg het kantoor de naam Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching.

Mediator | Coach | Intervisiebegeleider | Vertrouwenspersoon
In de loop van de tijd heb ik mij verder ook ontwikkeld als MfN-registermediator, coach en LVV erkend vertrouwenspersoon. Daarnaast ben ik gecertificeerd intervisiebegeleider voor advocaten en mediators op afroep. Als vertrouwenspersoon ben ik lid van het Team LawCare van de Orde van Advocaten en sinds juni 2022 externe LLV-registervertrouwenspersoon  van een advocatenkantoor in Nijmegen.  Ik heb ervaren dat mijn kracht ligt in mijn diversiteit van werkzaamheden.

Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband ben ik aangegaan met Honig Coaching BV.

Nevenwerkzaamheden
De afgelopen jaren ben ik lid van diverse bezwaarschriftencommissies van gemeenten geweest, heb ik rechtsbijstand verleend aan de slachtoffers van seksueel misbruik van de Rooms Katholieke Kerk en heb ik als interim-adviseur bij het Huis voor klokkenluiders gewerkt. Zo ook ben ik voorzitter afdelingsbestuur Humanitas afdeling Nijmegen en omstreken met portefeuille Thuisadministratie geweest.

Professionalisering
De rijke kennis van diverse (specialistische) rechtsgebieden en mijn netwerk van collega- advocaten en -mediators, waarborgen deskundig advies over alles wat met recht te maken heeft. Daarnaast participeer ik in diverse professionaliseringsactiviteiten om de kwaliteit van mijn dienstverlening hoog te houden. Tevens ben ik lid van verschillende beroepsverenigingen.

Als advocaat ben ik verplicht mij in te schrijven in het rechtsgebieden-register van de NOvA , waarbij ik mij verplicht elk kalenderjaar deze registratie volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder door de NOvA geregistreerd rechtsgebied. Advocaten mogen voor maximaal 4 rechtsgebieden in dit register geregistreerd staan. Ik heb gekozen voor Personen-en Familierecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht.

Waarneming
Ingeval van (langdurige) ziekte of overlijden is waarneming geregeld onder meer bij  mevrouw mr. I. Bruls – van Strien te Nijmegen.