Tarieven

Tarieven

Advocatuur en mediation

Eerste gesprek gratis

Het eerste gesprek vindt meestal kort telefonisch plaats. Zo hoor ik uw probleem aan en kunnen we hierover spreken. Ik kan u direct informatie geven over wat een advocaat doet, wat een mediator doet en wat mogelijk verstandig is in uw zaak. Ook kan het zijn dat uw probleem geen juridisch probleem is of dat u bij een ander zou moeten zijn voor uw juridisch probleem. Ik denk dan met u mee wie u in dat geval kunt inschakelen. Dit eerste gesprek is gratis.

Voor een vervolggesprek kunnen we elkaar ontmoeten op kantoor of digitaal. U besluit dan of u mij als advocaat of als mediator inschakelt. Als u mij als mediator kiest dan zal de andere  partij  hiermee moeten instemmen. Een mediationtraject doet u immers niet alleen. Dit vervolggesprek brengt kosten met zich mee.

Toevoeging bij vervolggesprek?

Als er een vervolggesprek zal plaatsvinden, wordt er een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) aangevraagd om na te gaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Bij een positief besluit van de RvR bepaalt de RvR de hoogte van de eigen bijdrage, die u aan de advocaat of mediator zal moeten betalen. 

Voor de toevoegingscriteria en hoogte van de eigen bijdrage verwijs ik u naar de website van de RvR (www.rechtsbijstand.nl).

Geen toevoeging bij vervolggesprek?

Als uw inkomen of vermogen te hoog is om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand dan hanteer ik een uurtarief. Er worden geen kantoorkosten berekend.

Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld. Afwijkende prijsafspraken zijn mogelijk in bijzondere situaties.

Bijkomende kosten?

Naast de kosten voor uw advocaat of mediator dient u bij procedures rekening te houden met extra kosten zoals griffierecht (administratiekosten voor de rechtbank), kosten voor uittreksels, deurwaarderskosten, km-vergoeding in verband met zitting en – bij verlies van een procedure – proceskostenveroordeling.

Coaching

Het telefonische intakegesprek is gratis en op basis daarvan wordt u een coachtraject en een prijsofferte aangeboden.

Stichting Derdengelden

Het kantoor maakt geen gebruik van een stichting derdengelden.