Tarieven

Advocatuur en mediation

Eerste adviesgesprek

In het eerste adviesgesprek van 30 minuten kan ik beoordelen of ik u kan bijstaan en wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor reken ik € 50,00 exclusief 21% BTW. Betaling dient contant plaats te vinden. U krijgt een bewijs van ontvangst mee. U wordt verzocht bij dit gesprek een geldig legitimatie mee te nemen.

Toevoeging bij vervolggesprek?

Als er een vervolggesprek zal plaatsvinden, wordt na afloop van het eerste gesprek een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand aangevraagd om na te gaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als ik als advocaat of als mediator aan u wordt toegevoegd, bepaalt de Raad de hoogte van de eigen bijdrage, die u aan de advocaat of mediator zal moeten betalen. Ik breng u deze eigen bijdrage in rekening.

Voor de toevoegingscriteria en hoogte eigen bijdrage verwijs ik u uitdrukkelijk naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl). De door u eerder betaalde € 50,00 exclusief 21 % BTW voor het 1e adviesgesprek wordt dan verrekend met de opgelegde eigen bijdrage als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Geen toevoeging bij vervolggesprek?

Als uw inkomen of vermogen te hoog is om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand dan hanteer ik per 1 januari 2020 een uurtarief van € 175,00 exclusief 21% BTW. Er worden geen kantoorkosten berekend. Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld. Afwijkende prijsafspraken zijn mogelijk in bijzondere situaties.

Bijkomende kosten?

Naast de kosten voor uw advocaat of mediator dient u bij procedures rekening te houden met extra kosten zoals griffierecht (administratiekosten voor de rechtbank), kosten voor uittreksels, deurwaarderskosten, km-vergoeding in verband met zitting en – bij verlies van een procedure – proceskostenveroordeling.

Coaching

Het telefonische intakegesprek is gratis en op basis daarvan wordt u een coachtraject en een prijsofferte aangeboden.