Mediation

Focus op uw belang, begrijp de ander en vind een oplossing die werkt voor de betrokken partijen

Een conflict kan sluimerend aanwezig zijn, in een beginstadium verkeren. Het conflict kan ook al geëscaleerd zijn, waarbij emoties en hardheid de overhand hebben gekregen. Hier biedt mediation een uitkomst.

Partijen zien geen uitweg, maar willen dit wel. Als MfN-registermediator zoek ik samen met u naar een oplossing waarbij rekening is gehouden met ieders belang en ieders recht. Dit doe ik door u te begeleiden, te ondersteunen en u te stimuleren om de dialoog met met de ander aan te gaan. 

Als mediator ben ik meerzijdig partijdig. Dit betekent dat ik alle door u besproken belangen meeneem in mijn begeleiding en indien nodig confronterend en directief te werk ga. Dit houdt in dat ik benoem wat ik zie met als doel u inzicht te geven in uw eigen gedrag. Verandering begint tenslotte bij uzelf. Met deze aanpak help ik u bij het krijgen van overzicht en het maken van uw keuze voor de oplossing. Dit werkt vaak beter dan een opgelegde oplossing.

De oplossing kan in een overeenkomst wordt vastgelegd en zo nodig door de rechter worden bekrachtigd. Ook dat kan ik voor u doen. Als MfN-registermediator heb ik mij gespecialiseerd in familiezaken, teamzaken, straf-en herstelzaken, klacht- en tuchtrechtzaken en klokkenluiderszaken.