Mediation

“EEN CONFLICT OVERKOMT U EN UW OPLOSSING KIEST U”

NIEUW:NU OOK BEELDBELLEN MOGELIJK 

Mediation, wat is dat?

Mediation is niet anders dan het vinden van een oplossing door dialoog. De dialoog wordt actief gevoerd door twee  of meer partijen die een (dreigend) conflict met elkaar hebben. Deze dialoog wordt begeleid door een mediator.

Commitment, vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn drie belangrijke pijlers in het mediationtraject.

Wat doen partijen bij mediation? Wat wordt van partijen verwacht?

Partijen gaan zelf actief op ontdekkingstocht: wat speelt er allemaal in dit (dreigend) conflict, wat is voor mij lastig, wat zie ik mezelf dan doen, wat zie ik mezelf niet doen, wat is mijn eigen aandeel in dit conflict, wat is mijn belang, wat is het belang van de ander, wat is ons gezamenlijk belang, wat wil de ander van mij, wat heb ik nodig van de ander, wat wil ik de ander geven, welke stappen  kan ik met de ander daarvoor zetten en wanneer …..

Zo beweegt u zich samen voort op weg naar herstel van vertrouwen en voor een eigen of gezamenlijke toekomst en vindt u samen een (deel-) oplossing. Dit werkt vaak beter dan een opgelegde oplossing. U heeft elkaar nodig.

Wat doe ik als MfN-register mediator*?

Als mediator ondersteun en daag ik u uit om met elkaar de dialoog aan te gaan  Als mediator onderscheid ik mij door vanuit een coachende basishouding uw (dreigend) conflict te benaderen door onder meer het stellen van bovenstaande vragen aan u. Ik ben neutraal, ik neem geen standpunt in, ik adviseer niet en ik bedenk niet uw oplossing.  Heeft u een (deel-)oplossing bereikt, dan zorg ik dat deze oplossing voor u in een overeenkomst wordt vastgelegd . Soms willen partijen  dat deze overeenkomst door de rechter wordt bekrachtigd en ook dat kan ik voor u doen.

Voor welke zaken word ik als MfN-registermediator ingeschakeld?

Als mediator kunt u mij inschakelen bij een (dreigend) conflict in zaken van personen – familie, arbeid , business en strafrecht (herstelrecht)

Ik neem tevens deel aan de doorverwijzingsvoorziening Mediation naast Rechtspraak en de doorverwijzings-voorziening vanuit het Juridisch Loket.