Samenwerkingen

Samenwerkingen

Zelfstandig zijn en toch samenwerken

1. Als coach met Honig Coaching BV voor de juridische professionals

Ik ben sinds 2011 als coach verbonden aan Honig Coaching B.V. met de juridische professionals als doelgroep. De hoofdlocatie is in Utrecht op Ramstraat 23 en in de praktijk wordt Nijmegen bij mij op Sint Annastraat 198 G als extra locatie gebruikt.

2. Als lid van het Team Vertrouwenspersonen -LawCare - bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Als vertrouwenspersoon ben ik van 2018 lid van het Team LawCare bij NOvA, gecertificeerd  lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, te weten het LVV, en ik ben opgenomen in het beroepsregister. CRP voert voor LVV de certificering-activiteiten uit. Het beroepsregister staat op de website van CRP.

3. Als lid van De Mediation Coöperatie

Ik ben sinds juli 2020 lid van De Mediation Coöperatie. In deze coöperatie werken zogenaamde coöperatieve mediators. Dat zijn mediators die werken aan complexe conflicten in de samenleving. Ik ben een van die mediators. Veel conflicten vallen op door het slepende en slopende karakter en de hoge escalatiegraad, zoals ook te lezen is op de website van De Mediation Coöperatie.

4. Als Interim?

Als interim advocaat, MfN-registermediator, coach, vertrouwenspersoon ben ik inzetbaar bij u op locatie, bij mij op kantoor of digitaal.

Heeft u vragen over het inschakelen van mij als interim? Neem contact met mij op.
Wilt u een kennismakingsgesprek met mij als interim? Neem contact met mij op.

Zijn uw vragen afdoende beantwoord? Heeft u ons kennismakingsgesprek als prettig ervaren? Heeft u vertrouwen in mij als persoon, als deskundige en mijn werkwijze? Zo ja, dan nodig ik u uit bij mij een offerte te vragen of een offerte te sturen.