Klokkenluiders en mediation

Klokkenluiders en mediation

De haan gaat kraaien. De klok gaat luiden. Er is een misstand bekend. De organisatie waar de misstand heeft plaatsgevonden, gooit de rode loper uit voor de klokkenluider. Wat fijn om zo’n werknemer te hebben in de organisatie. Het zelfreinigend vermogen van de organisatie verloopt spoedig. De klokkenluider krijgt een rol om de misstand te keren en een goede oplossing te bedenken samen met collega’s van verschillende  afdelingen , zo ook met de top van de organisatie en zo nodig met assistentie van buitenaf. Binnen afzienbare tijd is de rust weergekeerd in de organisatie. De klokkenluider werkt naar tevredenheid binnen het bedrijf en de organisatie heeft veel geleerd van deze gang van zaken.

Helaas, zo gaat het vaak niet. Deze gang van zaken ben ik nog niet tegengekomen in mijn praktijk, of in mijn functie als adviseur bij de afdeling Advies van Huis voor Klokkenluiders. In 2019 -2020 heb ik een jaar lang parttime op die afdeling gewerkt wegens ziektevervanging. Wat ik wél vaak zag, was een gevloerde werknemer die een roepende in de woestijn was als het -een vermoeden van-  een misstand betrof. Een werknemer die niet geloofd werd,  met wie arbeidsrechtelijke vaak de vloer werd aangeveegd en die uiteindelijk met zwijgcontracten de organisatie verliet. Organisaties weten hier vaak niet anders mee om te gaan. 

Reden voor mij als mediator om mij toe te leggen op klokkenluiders en mediation. Zowel voor de klokkenluider als voor de organisatie valt er veel te winnen in een mediationtraject. Zo kan er maatschappelijke verantwoordelijkheid worden genomen door de klokkenluider én de organisatie. Ik hoop hiermee bij te dragen aan een ander klimaat voor de klokkenluider en de organisatie. Op deze manier wordt niet alleen een misstand verholpen, maar ontstaat er ook geen onnodige nevenschade bij het oplossen ervan.

In deze klokkenluiderszaken kies ik er altijd voor om mediation te doen met een collega- mediator uit mijn netwerk.