Mediation in strafzaken, zie mediation voorwaarden

Straf- en herstelrecht mediation

Mediation in strafzaken is een vorm van herstelrecht. Mediation in strafzaken vindt plaats tijdens de strafrechtprocedure. De wettelijke grondslag hiervoor ligt in artikel 51 h van het Wetboek van Strafvordering. Deze vorm van mediation richt zich op delicten waarbij strafrechtelijke vervolging door het OM wordt overwogen of reeds is ingezet en in de strafzaak nog geen (onherroepelijke) beslissing over de afdoening van de zaak is genomen.

Een mediationtraject start na verwijzing – van het Mediationbureau van de rechtbank –  en nadat een mediationovereenkomst is ondertekend. De mediation gaat van start onder begeleiding van twee ervaren MfN-registermediators met specialisatie strafrechtmediation. Ik ben zo’n strafrechtmediator en ik werk samen met andere strafrechtmediators. De mediation is voor verdachten en slachtoffers kosteloos.

Bent u slachtoffer? Dan krijgt u de kans om erkenning te krijgen van wat u is overkomen, de mogelijkheid om antwoord te krijgen op uw vragen en invloed te hebben in de  afhandeling. Hierdoor wordt hopelijk bijgedragen aan uw verwerkingsproces als slachtoffer.

Bent u verdachte? Dan wordt u verantwoordelijk gehouden voor uw eigen gedrag. U krijgt inzicht in uw eigen gedrag en de gevolgen daarvan en hopelijk wordt hiermee recidive (herhaling) voorkomen. Ook krijgt u als verdachte de mogelijkheid om spijt te betuigen en bij te dragen aan het herstel van de gevolgen van uw handelen voor het slachtoffer.

Het resultaat van mediation in strafzaken kan van invloed zijn op de uitkomst van de procedure, zoals de beslissing over het wel of niet seponeren van de zaak, het bijstellen van de geëiste strafmaat, of meespelen in de uiteindelijke beslissing van de rechter. Let wel op: dit betekent niet dat er geen straf kan worden gegeven. Dit bepaalt uiteindelijk de officier van justitie of de rechter.